Shree Madhyamik Shala - Pethapur, Taluka- Jhalod.

ટ્રસ્ટીશ્રી

મંત્રીશ્રી - શ્રી કાળુભાઇ નાથાભાઇ ડામોર

ટ્રસ્ટનું નામ- શ્રી પેથાપુર કેળવણી મંડળ, પેથાપુર

શૈક્ષણિક લાયકાત –એસ.એસ.સી.,પી.ટી.સી.પાસ

જન્મ તારીખ – 10-03-1943

ટ્રસ્ટના સભ્ય (મેમ્બર) વિશેની માહિતી – ટ્રસ્ટનાં જુના સભ્ય છે. તેઓ નિવૃત્ત શિક્ષક છે. જેથી શિક્ષણ પ્રત્યે તેઓને પુરો લગાવ છે. હાલ તેઓ ખેતીકામ અને સામાજિક કાર્યકર છે. ધાર્મિકવૃત્તિ ધરાવે છે.

ટ્રસ્ટના સભ્ય (મેમ્બર) તરફથી મળેલો સંદેશો – વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણમાં અગ્રેસર થાય ભારતના ભાવિ ઘડતર માટે સારા શિક્ષક, સારા વાલી, સારા સંચાલકો જરૂરી છે. ફરજ અને કર્તવ્ય નિષ્ઠતાની જરૂર છે. અંગ્રેજી વિષયની પુરતી કેળવણી જરૂરી છે. વિદ્યાર્થી જ્ઞાનનો જિજ્ઞાસુ હોવો જોઇએ.


ટ્રસ્ટીશ્રી